Napaka
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
Domov Projektiranje
Projektiranje

Arhitekturno in tehni?no projektiranje in svetovanje

 

Projektiranje

 

Na podro?ju arhitekturnega projektiranja se ukvarjamo z:

  • izdelovanjem celotne projektne dokumentacije za vse vrste visokih gradenj (novogradnje, rekonstrukcije, …),
  • izdelavo posami?nih delov projektov v interdisciplinarnih skupinah,
  • pridobivanje pogojev, soglasij in ostalih dovoljenj v skladu s predpisi,
  • zastopanje naro?nikov v upravnih in drugih postopkih.

 

Pri svojem delu sodelujemo tudi z zunanjimi projektanti z razli?nih podro?ij ter po potrebi tudi z ostalimi strokovnjaki specifi?nih dejavnosti, kot na primer geodezija, geologija, geomehanika, požarna varnost ali varovanje okolja. Investitorjem poleg izdelave projektne dokumentacije pridobimo tudi vsa potrebna upravna dovoljenja za graditev objekta.