Domov Projektiranje
Projektiranje

Arhitekturno in tehnično projektiranje in svetovanje

 

Projektiranje

 

Na področju arhitekturnega projektiranja se ukvarjamo z:

  • izdelovanjem celotne projektne dokumentacije za vse vrste visokih gradenj (novogradnje, rekonstrukcije, …),
  • izdelavo posamičnih delov projektov v interdisciplinarnih skupinah,
  • pridobivanje pogojev, soglasij in ostalih dovoljenj v skladu s predpisi,
  • zastopanje naročnikov v upravnih in drugih postopkih.

 

Pri svojem delu sodelujemo tudi z zunanjimi projektanti z različnih področij ter po potrebi tudi z ostalimi strokovnjaki specifičnih dejavnosti, kot na primer geodezija, geologija, geomehanika, požarna varnost ali varovanje okolja. Investitorjem poleg izdelave projektne dokumentacije pridobimo tudi vsa potrebna upravna dovoljenja za graditev objekta.