Napaka
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
Domov Prehransko svetovanje
Prehransko svetovanje

Prehransko svetovanje za osebe s posebnimi prehranskimi potrebami

Ker tevilo bolnikov s posebnimi prehranskimi potrebami iz leta v leto nara?a, le-ti pa so bolj ali manj prepu?eni samim sebi, smo v podjetju sklenili, da strankam ponudimo tudi prehransko svetovanje. e obstoje?im predavanjem s podro?ja dietne prehrane za alergike in celiakae smo tako dodali e individualno in skupinsko prehransko svetovanje, sestavo jedilnikov in prilagoditev receptov z ustreznimi nadomestki za razli?ne diete.

Prehransko svetovanje

Pri nas boste deleni celovite obravnave, od pregleda trenutne prehrane, do priprave prehranskih priporo?il in sestave jedilnikov. Ker pa imamo osebne izkunje, ne boste prejeli le teoreti?nih napotkov, temve? tudi prakti?ne nasvete za vsakdanje ivljenje.

Ve? o nai ponudbi prehranskega svetovanja si lahko preberete na nai spletni strani Moja alergija, kjer boste nali tudi tevilne recepte in uporabne nasvete, kakor tudi pestro izbiro dietnih ivil, specializiranih za alergike, celiakae, diabetike in ljudi na kandida dieti.