Napaka
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
Domov Novice DDV po 1. 7. 2011 in vpliv na posle s povezanimi osebami
DDV po 1. 7. 2011 in vpliv na posle s povezanimi osebami PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Torek, 21 Junij 2011 11:08

Vir: Finance 113/2011, avtor: Tanja Urbanija

Pri obra?unu DDV pri storitvah bomo po novem morali bolj paziti, ali je naš prejemnik storitve res dav?ni zavezanec, oziroma kakšen je njegov status, kako je z zara?unavanjem storitev tujcem in ali so storitve namenjene za poslovne ali zasebne namene.

 

Na podro?ju DDV imamo spet spremembe. Tokrat te niso plod kakšnih lokalnih inovativnih rešitev, temve? so novosti posledica evropske uredbe "Izvedbena uredba sveta (EU) št. 2828/2011", ki jo moramo tudi v Sloveniji za?eti neposredno uporabljati 1. julija 2011.

 

Sistem DDV ostaja enak in ta sprememba ne bo povzro?ila pomembnih sprememb, ki bi vplivale na naše programe ali obrazce. Ker moramo dolo?be uredbe uporabljati neposredno, to pomeni, da niti ni potrebno, da njena dolo?ila takoj vnesemo v zakon ali (in) pravilnik. Cilj uredbe je zagotoviti bolj enotno uporabo veljavnega sistema DDV znotraj vseh držav EU, z dolo?itvijo pravil izvajanja direktive 2006/112/ES, še posebej na podro?ju dav?nih zavezancev, dobav blaga in opravljanja storitev ter pri dolo?anju kraja obdav?ljivih transakcij.

 

Spremembe pri storitvah

V praksi to pomeni, da dolo?be 25. ?lena ZDDV-1, v katerem so splošna pravila za dolo?anje kraja obdav?itve pri storitvah, ostanejo v veljavi. To pomeni, da se na?elno storitev obdav?i po sedežu naro?nika, ?e je naro?nik dav?ni zavezanec. Kot posledica uredbe pa bomo morali po novem bolj paziti, ali je naš prejemnik storitve res dav?ni zavezanec oziroma kakšen je njegov status.

 

?e smo doslej nekako v praksi preverjali le, ali imamo od naro?nika veljavno identifikacijsko številko za DDV (odslej ID št. za DDV), pa po zadnjih spremembah ne bomo samo preverjali, ali je ID št. za DDV veljavna, temve? bomo morali tudi preveriti, ali se ujemata ID št. za DDV in naziv našega partnerja. To je mogo?e v Sloveniji preveriti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. in po telefonu (01)478-27-91 vsak delovnik med 7. in 15. uro.

 

Posebej bomo morali biti pozorni v primerih, ko bo naš naro?nik dav?ni zavezanec, vendar ne bo imel veljavne ID št. za DDV. ?e bo tak dav?ni zavezanec v postopku pridobivanja ID št. za DDV, ne bo dovolj samo njegova izjava, da je v postopku pridobivanja, temve? bomo morali sami glede na pridobljene podatke in dokazila preveriti, da je to res dav?ni zavezanec, ki je lahko identificiran za namene DDV.

 

Uredba nam v ve? delih nalaga, da moramo podatke in dokazila pridobiti sami ter da moramo "z obi?ajnimi poslovnimi varnostnimi ukrepi, kot so ukrepi v zvezi s preverjanjem identitete ali pla?il, v razumni meri preveriti to?nost informacij, ki nam jih je poslal prejemnik". Verjamem, da vam takšna definicija v uredbi ni najbolj vše? in bo to v praksi povzro?alo nemalo težav in morda celo prepirov.

 

Bodite pozorni pri zara?unavanju storitve tujcu

Zelo pogosto je vprašanje, kako naj tujcu zara?unam storitev, ki sodi med storitve, ki se obdav?ujejo po splošnem pravilu iz 1. odstavka 25. ?lena ZDDV. Lani je Durs dal pojasnilo, kdaj nam ni treba obra?unati DDV (ve? o tem lahko preberete v lanskih Financah, številka 247, ali na Pasti obra?una DDV za svetovalne in podobne storitve). Glede na uredbo je Durs to svoje pojasnilo nadomestil z novim pojasnilom št. 4230-3626/2011, in to 6. maja 2011.

 

Po tem pojasnilu na storitve iz 25. ?lena ZDDV-1 ne obra?unamo DDV, ?e je prejemnik dav?ni zavezanec (to pomeni, da je oseba, ki neodvisno in samostojno opravlja dejavnost) in ?e nima veljavne ID št. za DDV. Pri tem velja pogoj, da nam je naro?nik sporo?il, da je v postopku pridobivanja ID št. za DDV in smo preverili status naro?nika, da bo lahko pridobil ID št. za DDV. V teh primerih svetujem, da se z naro?nikom dogovorite, kaj boste naredili, ?e ?ez dva meseca naro?nik še vedno ne bo imel veljavne ID št. za DDV. Osebno bi rekla, da je to že lahko situacija, kjer nas je naro?nik zavedel o njegovem statusu.

 

Ali gre za storitve za poslovne ali zasebne namene?

Naslednja pomembna sprememba, ki jo prinaša uredba, pa je obveza za izvajalca storitve, da preveri, ali bo njegov prejemnik storitve to uporabil za poslovne ali zasebne namene. Po novem bo storitev iz prvega odstavka 25. ?lena ZDDV-1 oproš?ena pla?ila DDV le, ?e bo naro?nik uporabil storitev za poslovne namene (ali ?e gre za mešano rabo). ?e bo iz okoliš?in primera razvidno, da je prejemnik storitev dav?ni zavezanec, ki ima recimo veljavno ID št. za DDV, in naro?a storitev, ki jo bo uporabil samo za zasebne namene, bo moral izvajalec na to storitev obra?unati DDV, ker v teh primerih ne bomo mogli upoštevati pravila iz 1. odstavka 25. ?lena ZDDV-prvega (?eprav to v našem zakonu neposredno ne piše).

 

Primer

Mati?na družba zara?unava odvisnim družbam »management fee«

 

Mati?na družba zara?unava svojim odvisnim družbam ustrezen del skupnih stroškov oziroma storitev, ki jih pogosto v praksi imenujemo kar management fee. ?e gre v tem primeru za storitve, ki se obdav?ujejo po na?elu prvega odstavka 25. ?lena ZDDV-1, znotraj povezanih oseb ne bomo imeli toliko težav s preverjanjem podatkov o naro?niku in o njegovi veljavni ID št. za DDV. Prav tako ne bomo imeli težav s tem, ali gre za poslovno ali za zasebno rabo. ?e smo v vlogi izdajatelja ra?una, potem DDV ne bomo obra?unali, ?e bo naš prejemnik ra?una dav?ni zavezanec iz EU ali zunaj EU in bo imel veljavno ID št. za DDV (za dav?ne zavezance zunaj EU moramo preveriti, da imajo ustrezno dav?no oziroma podobno identifikacijsko številko v svoji državi). ?e je prejemnik dav?ni zavezanec zunaj EU, se tak izdani ra?un ne vpisuje v obrazec DDV-O. ?e pa smo v vlogi prejemnika ra?una, potem moramo (enako pravilo že velja in bo tudi po 1. juliju) narediti samoobdav?itev v obdobju, ko je bila opravljena storitev.