Domov Novice Spremembe pri zavarovanju poslovodnih oseb - zavarovalna podlaga 040
Spremembe pri zavarovanju poslovodnih oseb - zavarovalna podlaga 040 PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Sreda, 04 Maj 2011 11:06

Vir: ZPIZ; 4.5.2011

S 1. 1. 2011 je prišlo do spremembe načina urejanja obveznega socialnega zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe. 

 

Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje poslovnih oseb določata dve šifri zavarovalnih podlag, 103 in 040. Slednja ne vključuje več zavarovanja za primer brezposelnosti. 

 

Poslovodne osebe, ki za upravljanje družbe sklenejo pogodbo civilnega prava, se morajo obvezno zdravstveno zavarovati, morajo pa hkrati biti lastniki zasebnih družb, ki jih upravljajo. Lastniki morajo biti obvezno zdravstveno zavarovani, v kolikor niso zavarovani z drugega naslova.

 

Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje določata dve šifri zavarovalnih podlag, to sta zavarovalna podlaga 040 in zavarovalna podlaga 103. Prva (040) vključuje socialno zavarovanje in je pogojena z družbenikom zasebne družbe, ki je hkrati poslovodna oseba in opravlja dejavnost kot edini ali glavni poklic. To pa ne velja, v kolikor je ta poslovodna oseba na šolanju, takrat se lahko zavaruje po drugi podlagi (103), ki pa vključuje zgolj zdravstveno zavarovanje.

 

Poslovodnim osebam, zavarovanim kot lastniki družb (040 in 103), so v času, ko nimajo poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov, zadržane pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, uveljavijo lahko le nujno zdravljenje. Hkrati je poslovodna oseba, ki je vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje kot lastnik družbe, sama zavezanec za plačilo vseh prispevkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (za primer bolezni in poškodbe izven dela ter za poškodbo pri delu in poklicno bolezen), pri čemer je osnova za obračun prispevkov najnižja bruto pokojninska osnova.

 

Novost v letu 2011 je, da podlaga 040 ne vključuje zavarovanja za primer brezposelnosti, obvezno se za ta primer zavarujejo le poslovodne osebe, če so edini lastniki družbe (enoosebne družbe). Zavarovalna podlaga 040 po novem vsebuje tri vrste socialnega zavarovanja, in sicer pokojninsko in invalidsko, zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo. Opravljanje poslovodne funkcije je podlaga za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 24,35% od najmanj minimalne bruto pokojninske osnove, ki znaša 844,35 EUR.

 

Več informacij o spremembah pri zavarovanju poslovodnih oseb si lahko preberete na straneh ZPIZ.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 04 Maj 2011 11:11