Napaka
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
Domov Novice Ra?unska izkaznica
Ra?unska izkaznica PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:17

Ra?unski postopek za izdelavo energetske izkaznice se uporablja za vse novogradnje, celovite obnove objektov in obstoje?e stanovanjske stavbe, ki so namenjene za prodajo ali najem. Energijski kazalci o rabi energije se izra?unajo po standardu SIST EN ISO 13790 in na podlagi potrebnih nacionalnih robnih pogojev. Predvideno je ugotavljanje dejanske rabe energije iz triletnega povpre?ja po standardu SIST EN 15206.

 

Metodologija rac?una omogo?a dolo?itev potrebne toplote za ogrevanje in hlajenje in dovedene energije za njegovo delovanje, ki zajema:

  • ogrevanje in hlajenje,
  • pripravo tople vode,
  • energijo sistema za prezra?evanje in
  • razsvetljavo v objektu.

 

 

V ra?unski energetski izkaznici so prikazani štirje vidiki energijske u?inkovitosti:

  • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe QNH/Ak (kWh/m˛a),
  • letna dovedena energija za delovanje stavbe Q/Ak (kWh/m˛a),
  • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp/Ak (kWh/m˛a),
  • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe (kg/m˛a).

 

Za novogradnjo mora investitor pridobiti energetsko izkaznico pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Ta energetska izkaznica mora izkazovati izpolnjevanje zahtev predpisa, ki ureja u?inkovito rabo energije v stavbah. Izkaznica je obvezen sestavni del projekta izvedenih del (PID). Ob pridobitvi uporabnega dovoljenja mora investitor kupcu ali najemniku predložiti energetsko izkaznico.

Ra?unska energetska izkaznica Ra?unska energetska izkaznica Ra?unska energetska izkaznica Ra?unska energetska izkaznica

ZadnjiÄŤ posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:22