Napaka
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
Domov Novice Energetska izkaznica - izvzete stavbe
Energetska izkaznica - izvzete stavbe PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:11

Stavbe, ki ne potrebujejo energetske izkaznice, so:

  • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dedis?c?ine,
  • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene in verske dejavnosti; stavbe za obredne namene ali verske dejavnosti,
  • industrijske stavbe in skladiš?a,
  • nestanovanjske kmetijske stavbe, c?e se te ne ogrevajo; enostavni in nezahtevni objekti ter
  • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno povrs?ino, manjs?o od 50 m˛.

 

Izjeme pri najemu stanovanjskih stavbe, ki se oddajajo v najem:

  • Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje pri podaljs?anju obstojec?e najemne pogodbe, kar se dokazuje s prijavo stalnega ali zac?asnega bivalis?c?a pred najemom.
  • Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje, ?e sklene najemno pogodbo za obdobje manjše od 1 leta.

 

Izjeme pri gradnji, ki ni namenjena za prodajo ali oddajo v najem:

  • Za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s podroc?ja graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem, se s?teje, da je obveznost glede izdelave energetske izkaznice izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe. Torej, energetska izkaznica stavbe je obvezna le pri gradnji za trg (prodaja ali najem). Pri ostalih novogradnjah namesto izkaznice zadoš?a izkaz energijskih lastnosti stavbe po PURES. Ta izkaz, ki ustreza izvedenemu stanju, bi se moral po ZGO nahajati v dokazilu o zanesljivosti stavbe.
ZadnjiÄŤ posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:16