Domov Novice Šifrant kod pri plačilih s plačilnim nalogom UPN
Šifrant kod pri plačilih s plačilnim nalogom UPN PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Sreda, 21 September 2011 13:13

Vir: Združenje bank Slovenije

Univerzalni plačilni nalog (UPN) postopoma zamenjuje obstoječe obrazce za nakazilo denarja: posebno položnico (PP02), plačilni nalog (BN02) in regulirano čezmejno plačilo (RP01).

 

Nov obrazec se bo uporabljal za negotovinska (kreditna) plačila, gotovinska plačila (nakazila v gotovini), pologe na transakcijske račune pri bankah in dvige gotovine z njih.

 

Univerzalni plačilni nalog se bo uporabljal v vseh članicah območja SEPA, izvršitev plačila bo še isti dan v okviru urnika posameznih bank, na voljo pa bodo takojšnja povratna informacija o izvršenem plačilu, neomejena višina zneska ter optična obdelava v bankah in podjetjih. S tem obrazcem se bodo izvrševala le plačila v evrih.

 

Pri izpolnjevanju obrazca morate biti pozorni tudi pri vpisu kode za namen plačila. Šifrant kod v nadaljevanju.

 

Koda

Ime

Definicija

CDCD

Kartično izplačilo

Dvigi gotovine preko bankomatov, bančnih okenc

CDCB

Kartična plačila z gotovinskim vračilom

Nakup blaga in storitev z dodatnim gotovinskim izplačilom preko prodajnega mesta POI (Cashback)

CDQC

Navidezna gotovina

Nakup blaga, ki je enak gotovini kot igralniški kuponi

CDOC

Originalna odobritev

Storitev, ki omogoča prejemniku plačilnih kartic izvršitev odobritve na račun imetnika kartice. Različno od vračila nakupa, originalna odobritev ni bila izvršena s plačilno kartico. Storitev je namenjena za odobritev dobitkov v igrah na srečo.

ACCT

Upravljanje z den. sredstvi-znotraj banke

Transakcija se nanaša na prenos sredstev med dvema računoma istega imetnika pri isti banki

CASH

Upravljanje z den. sredstvi-med bankami

Transakcija se nanaša na splošen nalog v zvezi z upravljanjem z denarnimi sredstvi

COLL

Nalog za izvršitev plačila

Transakcija je zbiranje sredstev, iniciiranih preko kreditnega plačila ali direktne obremenitve

CSDB

Denarno izplačilo

Transakcija se nanaša na izplačilo denarnih sredstev

DEPT

Depozit

Transakcija se nanaša na plačilo depozita

INTC

Interno plačilo

Plačilo znotraj banke, kar pomeni plačilo med dvema družbama, ki pripadata isti skupini

LIMA

Upravljanje z likvidnostjo

Banka je iniciirala prenos sredstev za podporo upravlj. z bilanco, poolingu ali sweepingu

NETT

Neto izravnava

Transakcija se nanaša na operacijo neto izravnave

AGRT

Plačilo v kmetijstvu

Plačilo s področja kmetijstva

AREN

Vnos/vpis terjatev

Transakcija se nanaša na plačilo, povezano z vnosom/vpisom terjatev

BEXP

Poslovni izdatki

Transakcija se nanaša na plačilo poslovnih izdatkov

BOCE

Vnos/vpis konverzije v zaledju

Transakcija se nanaša na plačilo, povezano z vnosom konverzije (preračuna) v zaledju

COMC

Komercialno plačilo

Transakcija se nanaša na plačilo komercialnega kredita oz. dolga (Prej Komercialni kredit)

CPYR

Avtorska pravica

Transakcija je plačilo avtorske pravice

GDDS

Kupoprodaja blaga

Transakcija se nanaša na nakup in prodajo blaga

GDSV

Kupoprodaja blaga in storitev

Transakcija se nanaša na nakup in prodajo blaga ter storitev

GSCB

Kupoprodaja blaga in storitev z gotovino

Transakcija se nanaša na nakup in prodajo blaga ter storitev z gotovino

LICF

Licenčna provizija/licenčnina

Transakcija je plačilo licenčne provizije/licenčnine

POPE

Vnos/vpis prodajnega mesta

Transakcija se nanaša na plačilo, ki je povezano s prodajnim mestom

ROYA

Tantieme

Transakcija je plačilo tantiem

SCVE

Kupoprodaja storitev

Transakcija se nanaša na nakup in prodajo storitev

SUBS

Naročnina

Transakcija se nanaša na plačilo storitev zabave oz. informacij v tiskani ali elektronski obliki

SUPP

Plačilo dobaviteljem

Transakcija se nanaša na plačilo dobaviteljem

TRAD

Trgovinske storitve

Transakcija se nanaša na trgovinske storitve

CHAR

Dobrodelno plačilo

Transakcija je plačilo v dobrodelne namene

COMT

Konsolidirano plačilo tretje stranke za potrošnika

Transakcija je plačilo s strani tretje osebe, ki lahko zbira sredstva za plačilo v imenu potrošnikov, npr. svetovalne kreditne družbe oz. družbe za plačevanje računov

CLPR

Plačilo avtomobilskega plačila

Transakcija je plačilo za avtomobilsko posojilo (P&I)

DBTC

Debetno plačilo

Plačilo izvršeno/prejeto? na podlagi debetnega naloga

GOVI

Državno zavarovanje

Transakcija se nanaša na plačilo državnega zavarovanja

HLRP

Plačilo stanovanjskega posojila

Transakcija se nanaša na plačilo stanovanjskega posojila

INPC

Premija avtomobilskega zavarovanja

Transakcija je plačilo premije za avtomobilsko zavarovanje

INSU

Zavarovalna premija

Transakcija je plačilo zavarovalne premije

INTE

Obresti

Transakcija je plačilo obresti

LBRI

Delovno zavarovanje

Transakcija je plačilo delovnega zavarovanja

LIFI

Življenjsko zavarovanje

Transakcija je plačilo življenjskega zavarovanja

LOAN

Posojilo

Transakcija se nanaša na prenos/nakazilo posojila posojilojemalcu

LOAR

Plačilo posojila

Transakcija je plačilo posojila

PPTI

Zavarovanje lastnine

Transakcija je plačilo zavarovanja lastnine

RINP

Obročna plačila

Transakcija se nanaša na plačilo ponavljajočih se obrokov v rednih intervalih

TRFD

Skrbniški sklad

Transakcija se nanaša na plačilo skrbniškega sklada

ADVA

Plačilo vnaprej/predplačilo

Transakcija je plačilo predplačila/avansa

CBFF

Izgradnja/nabiranje kapitala???

Transakcija se nanaša na izgradnjo/nabiranje? kapitala za pridobitev dodatnega premoženja, to je izgradnjo/nabiranje kapitala za upokojitev

CCRD

Plačilo s kreditno kartico

Transakcija se nanaša na plačilo s kreditno plačilno kartico

CDBL

Faktura za kreditno kartico

Transakcija se nanaša na plačilo računa za kreditno kartico

CFEE

Stroški preklica

Transakcija se nanaša na plačilo stroškov preklica

COST

Stroški

Transakcija se nanaša na plačilo stroškov

DCRD

Plačilo z debetno kartico

Transakcija se nanaša na plačilo z debetno kartico

GOVT

Plačilo -državni organi

Transakcija se nanaša na plačilo državnemu organu ali s strani državnega organa

ICCP

Nepreklicno plačilo s kreditno kartico

Transakcija se nanaša na ramburs/povračilo plačila s kreditno kartico

IDCP

Nepreklicno plačilo z debetno kartico

Transakcija se nanaša na ramburs/povračilo plačila z debetno kartico

IHRP

Dogovor o terminskih nakupih

Transakcija je plačilo po dogovoru o obročnih/najemnih terminskih nakupih

INSM

Obroki

Transakcija se nanaša na plačilo obroka

MSVC

Večnamenske storitve

Transakcija se nanaša na plačilo za večnamenske storitve

NOWS

Ni opredeljeno drugod

Transakcija se nanaša na plačilo na vrsto storitve, ki ni opredeljena drugod

OFEE

Otvoritvena provizija

Transakcija se nanaša na plačilo otvoritvene provizije

OTHR

Drugo

Drug namen plačila

PADD

Vnaprej odobrena obremenitev

Transakcija se nanaša na vnaprej odobren nalog za obremenitev

PTSP

Plačilni pogoji

Transakcija se nanaša na specifikacije plačilnih pogojev

RCKE

Vnos/vpis ponovne prezentacije čeka

Transakcija se nanaša na plačilo, ki je povezano z vnosom/vpisom ponovne prezentacije čeka

RCPT

Potrdilo o izvršenem plačilu

Transakcija se nanaša na izdajo potrdila o izvršenem plačilu

REFU

Povračilo denarnih sredstev

Transakcija pomeni povračilo denarnih sredstev

RENT

Najemnina

Transakcija je plačilo najemnine

STDY

Študij

Transakcija se nanaša na plačilo študija/šolnine

TELI

Telefonsko iniciirana transakcija

Transakcija se nanaša na plačilo, iniciirano po telefonu

WEBI

Internetno iniciirana transakcija

Transakcija se nanaša na plačilo, iniciirano po internetu

ANNI

Anuiteta

Poravnava anuitete v zvezi s kreditom, zavarovanjem, naložbami itd.

CMDT

Prenos blaga

Transakcija se nanaša na plačilo blaga

DERI

Derivativi

Transakcija se nanaša na derivative

DIVD

Dividenda

Transakcija je plačilo dividend

FREX

Devizno poslovanje

Transakcija se nanaša na devizno poslovanje

HEDG

Zaščita pred tveganji

Transakcija se nanaša na poslovanje v zvezi z zaščito pred tveganji

PRME

Plemenite kovine

Transakcija se nanaša na poslovanje s plemenitimi kovinami

SAVG

Varčevanje

Prenos na varčevalni/pokojninski račun

SECU

Vrednostni papirji

Transakcija pomeni plačilo vrednostnih papirjev

TREA

Zakladniško plačilo

Transakcija se nanaša na zakladniško poslovanje

ANTS

Storitve anestezije

Transakcija je plačilo za storitve anestezije

CVCF

Pripomočki za okrevajoče

Transakcija je plačilo za pripomočke za okrevajoče

DMEQ

Medicinska oprema

Transakcija je plačilo za nabavo trajne medicinske opreme

DNTS

Zobozdravstvene storitve

Transakcija je plačilo za zobozdravstvene storitve

HLTC

Zdravstvena oskrba na domu

Transakcija je plačilo za zdravstveno oskrbo na domu

HLTI

Zdravstveno zavarovanje

Transakcija je plačilo za zdravstveno zavarovanje

HSPC

Bolnišnična oskrba

transakcija je plačilo za oskrbo v bolnici

ICRF

Prva/nujna pomoč

Transakcija je plačilo za oskrbo ob prvi/nujni pomoči

LTCF

Dolgotrajna bolnišnična oskrba

Transakcija je plačilo za dolgotrajno oskrbo v bolnici

MDCS

Zdravstvene storitve

Transakcija je plačilo za zdravstvene storitve

VIEW

Oskrba vida

Transakcija je plačilo za oskrbo vida

ALMY

Preživnina

Transakcija je plačilo preživnine

BECH

Otroški dodatek

Transakcija je plačilo za pomoč staršem/skrbnikom pri vzdrževanju otroka

BENE

Podpora za nezaposlene/invalide

Transakcija se nanaša na izplačilo osebi, ki ni zaposlena oz. je invalidna

BONU

Bonus plačilo

Transakcija je plačilo bonusa

COMM

Plačilo provizije

Transakcija je plačilo provizije

CSLP

Plačilo socialnega posojila banki

Transakcija pomeni plačilo družbe banki za financiranje socialnih posojil uslužbencem

GVEA

Avstrijski vladni uslužbenci kategorije A

Transakcija pomeni plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije A

GVEB

Avstrijski vladni uslužbenci kategorije B

Transakcija pomeni plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije B

GVEC

Avstrijski vladni uslužbenci kategorije C

Transakcija pomeni plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije C

GVED

Avstrijski vladni uslužbenci kategorije D

Transakcija pomeni plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije D

PAYR

Plačina lista

Transakcija se nanaša na izplačilo po plačilni listi

PENS

Pokojnina

Transakcija je izplačilo pokojnin

PRCP

Plačilo izdatkov

Transakcija se nanaša na plačilo izdatkov

SALA

Plače

Transakcija je izplačilo plač

SSBE

Socialna podpora

Transakcija je podpora za socialno varnost, to je plačilo s strani države za pomoč posameznikom

ESTX

Davek na nepremičnine

Transakcija se nanaša na plačilo davka na nepremičnine

HSTX

Stanovanjski davek

Transakcija se nanaša na plačilo stanovanjskega davka

INTX

Davek na dobiček

Transakcija se nanaša na plačilo davka na dobiček

NITX

Davek na čisti dobiček

Transakcija se nanaša na plačilo davka na čisti dobiček

TAXS

Plačilo davkov

Transakcija je plačilo davkov

VATX

Plačilo davka na dodano vrednost

Transakcija je plačilo davka na dodano vrednost

WHLD

Davek po odbitku

Transakcija se nanaša na plačilo davka po odbitku

AIRB

Aerotransport

Transakcija je plačilo za posle povezane z zračnim transportom

BUSB

Avtobusni transport

Transakcija je plačilo za posle povezane z avtobusnim transportom

FERB

Trajekt

Transakcija je plačilo za prevoz s trajektom

RLWY

Železnica

Transakcija je plačilo za prevoz po železnici

CBTV

Račun za kabelsko TV

Transakcija se nanaša na plačilo računa za kabelsko TV

ELEC

Račun za elektriko

Transakcija se nanaša na plačilo računa za elektriko

ENRG

Energetika

Transakcija se nanaša na plačilo energetike

GASB

Račun za plin

Transakcija se nanaša na plačilo računa za plin

NWCH

Omrežnina

Transakcija se nanaša na plačilo omrežnine

NWCM

Mrežna povezava

Transakcija se nanaša na plačilo mrežne povezave

OTLC

Drugi računi-telekomunikacije

Transakcija se nanaša na plačilo drugih računov v zvezi s telekomunikacijami

PHON

Račun za telefon

Transakcija se nanaša na plačilo telefonskega računa

WTER

Račun za vodo/vodarina

Transakcija se nanaša na plačilo vodarine

Zadnjič posodobljeno Sreda, 21 September 2011 13:20