Napaka
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
Domov Novice Šifrant kod pri pla?ilih s pla?ilnim nalogom UPN
PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Sreda, 21 September 2011 13:13

Vir: Združenje bank Slovenije

Univerzalni pla?ilni nalog (UPN) postopoma zamenjuje obstoje?e obrazce za nakazilo denarja: posebno položnico (PP02), pla?ilni nalog (BN02) in regulirano ?ezmejno pla?ilo (RP01).

 

Nov obrazec se bo uporabljal za negotovinska (kreditna) pla?ila, gotovinska pla?ila (nakazila v gotovini), pologe na transakcijske ra?une pri bankah in dvige gotovine z njih.

 

Univerzalni pla?ilni nalog se bo uporabljal v vseh ?lanicah obmo?ja SEPA, izvršitev pla?ila bo še isti dan v okviru urnika posameznih bank, na voljo pa bodo takojšnja povratna informacija o izvršenem pla?ilu, neomejena višina zneska ter opti?na obdelava v bankah in podjetjih. S tem obrazcem se bodo izvrševala le pla?ila v evrih.

 

Pri izpolnjevanju obrazca morate biti pozorni tudi pri vpisu kode za namen pla?ila. Šifrant kod v nadaljevanju.

 

Koda

Ime

Definicija

CDCD

Karti?no izpla?ilo

Dvigi gotovine preko bankomatov, ban?nih okenc

CDCB

Karti?na pla?ila z gotovinskim vra?ilom

Nakup blaga in storitev z dodatnim gotovinskim izpla?ilom preko prodajnega mesta POI (Cashback)

CDQC

Navidezna gotovina

Nakup blaga, ki je enak gotovini kot igralniški kuponi

CDOC

Originalna odobritev

Storitev, ki omogo?a prejemniku pla?ilnih kartic izvršitev odobritve na ra?un imetnika kartice. Razli?no od vra?ila nakupa, originalna odobritev ni bila izvršena s pla?ilno kartico. Storitev je namenjena za odobritev dobitkov v igrah na sre?o.

ACCT

Upravljanje z den. sredstvi-znotraj banke

Transakcija se nanaša na prenos sredstev med dvema ra?unoma istega imetnika pri isti banki

CASH

Upravljanje z den. sredstvi-med bankami

Transakcija se nanaša na splošen nalog v zvezi z upravljanjem z denarnimi sredstvi

COLL

Nalog za izvršitev pla?ila

Transakcija je zbiranje sredstev, iniciiranih preko kreditnega pla?ila ali direktne obremenitve

CSDB

Denarno izpla?ilo

Transakcija se nanaša na izpla?ilo denarnih sredstev

DEPT

Depozit

Transakcija se nanaša na pla?ilo depozita

INTC

Interno pla?ilo

Pla?ilo znotraj banke, kar pomeni pla?ilo med dvema družbama, ki pripadata isti skupini

LIMA

Upravljanje z likvidnostjo

Banka je iniciirala prenos sredstev za podporo upravlj. z bilanco, poolingu ali sweepingu

NETT

Neto izravnava

Transakcija se nanaša na operacijo neto izravnave

AGRT

Pla?ilo v kmetijstvu

Pla?ilo s podro?ja kmetijstva

AREN

Vnos/vpis terjatev

Transakcija se nanaša na pla?ilo, povezano z vnosom/vpisom terjatev

BEXP

Poslovni izdatki

Transakcija se nanaša na pla?ilo poslovnih izdatkov

BOCE

Vnos/vpis konverzije v zaledju

Transakcija se nanaša na pla?ilo, povezano z vnosom konverzije (prera?una) v zaledju

COMC

Komercialno pla?ilo

Transakcija se nanaša na pla?ilo komercialnega kredita oz. dolga (Prej Komercialni kredit)

CPYR

Avtorska pravica

Transakcija je pla?ilo avtorske pravice

GDDS

Kupoprodaja blaga

Transakcija se nanaša na nakup in prodajo blaga

GDSV

Kupoprodaja blaga in storitev

Transakcija se nanaša na nakup in prodajo blaga ter storitev

GSCB

Kupoprodaja blaga in storitev z gotovino

Transakcija se nanaša na nakup in prodajo blaga ter storitev z gotovino

LICF

Licen?na provizija/licen?nina

Transakcija je pla?ilo licen?ne provizije/licen?nine

POPE

Vnos/vpis prodajnega mesta

Transakcija se nanaša na pla?ilo, ki je povezano s prodajnim mestom

ROYA

Tantieme

Transakcija je pla?ilo tantiem

SCVE

Kupoprodaja storitev

Transakcija se nanaša na nakup in prodajo storitev

SUBS

Naro?nina

Transakcija se nanaša na pla?ilo storitev zabave oz. informacij v tiskani ali elektronski obliki

SUPP

Pla?ilo dobaviteljem

Transakcija se nanaša na pla?ilo dobaviteljem

TRAD

Trgovinske storitve

Transakcija se nanaša na trgovinske storitve

CHAR

Dobrodelno pla?ilo

Transakcija je pla?ilo v dobrodelne namene

COMT

Konsolidirano pla?ilo tretje stranke za potrošnika

Transakcija je pla?ilo s strani tretje osebe, ki lahko zbira sredstva za pla?ilo v imenu potrošnikov, npr. svetovalne kreditne družbe oz. družbe za pla?evanje ra?unov

CLPR

Pla?ilo avtomobilskega pla?ila

Transakcija je pla?ilo za avtomobilsko posojilo (P&I)

DBTC

Debetno pla?ilo

Pla?ilo izvršeno/prejeto? na podlagi debetnega naloga

GOVI

Državno zavarovanje

Transakcija se nanaša na pla?ilo državnega zavarovanja

HLRP

Pla?ilo stanovanjskega posojila

Transakcija se nanaša na pla?ilo stanovanjskega posojila

INPC

Premija avtomobilskega zavarovanja

Transakcija je pla?ilo premije za avtomobilsko zavarovanje

INSU

Zavarovalna premija

Transakcija je pla?ilo zavarovalne premije

INTE

Obresti

Transakcija je pla?ilo obresti

LBRI

Delovno zavarovanje

Transakcija je pla?ilo delovnega zavarovanja

LIFI

Življenjsko zavarovanje

Transakcija je pla?ilo življenjskega zavarovanja

LOAN

Posojilo

Transakcija se nanaša na prenos/nakazilo posojila posojilojemalcu

LOAR

Pla?ilo posojila

Transakcija je pla?ilo posojila

PPTI

Zavarovanje lastnine

Transakcija je pla?ilo zavarovanja lastnine

RINP

Obro?na pla?ila

Transakcija se nanaša na pla?ilo ponavljajo?ih se obrokov v rednih intervalih

TRFD

Skrbniški sklad

Transakcija se nanaša na pla?ilo skrbniškega sklada

ADVA

Pla?ilo vnaprej/predpla?ilo

Transakcija je pla?ilo predpla?ila/avansa

CBFF

Izgradnja/nabiranje kapitala???

Transakcija se nanaša na izgradnjo/nabiranje? kapitala za pridobitev dodatnega premoženja, to je izgradnjo/nabiranje kapitala za upokojitev

CCRD

Pla?ilo s kreditno kartico

Transakcija se nanaša na pla?ilo s kreditno pla?ilno kartico

CDBL

Faktura za kreditno kartico

Transakcija se nanaša na pla?ilo ra?una za kreditno kartico

CFEE

Stroški preklica

Transakcija se nanaša na pla?ilo stroškov preklica

COST

Stroški

Transakcija se nanaša na pla?ilo stroškov

DCRD

Pla?ilo z debetno kartico

Transakcija se nanaša na pla?ilo z debetno kartico

GOVT

Pla?ilo -državni organi

Transakcija se nanaša na pla?ilo državnemu organu ali s strani državnega organa

ICCP

Nepreklicno pla?ilo s kreditno kartico

Transakcija se nanaša na ramburs/povra?ilo pla?ila s kreditno kartico

IDCP

Nepreklicno pla?ilo z debetno kartico

Transakcija se nanaša na ramburs/povra?ilo pla?ila z debetno kartico

IHRP

Dogovor o terminskih nakupih

Transakcija je pla?ilo po dogovoru o obro?nih/najemnih terminskih nakupih

INSM

Obroki

Transakcija se nanaša na pla?ilo obroka

MSVC

Ve?namenske storitve

Transakcija se nanaša na pla?ilo za ve?namenske storitve

NOWS

Ni opredeljeno drugod

Transakcija se nanaša na pla?ilo na vrsto storitve, ki ni opredeljena drugod

OFEE

Otvoritvena provizija

Transakcija se nanaša na pla?ilo otvoritvene provizije

OTHR

Drugo

Drug namen pla?ila

PADD

Vnaprej odobrena obremenitev

Transakcija se nanaša na vnaprej odobren nalog za obremenitev

PTSP

Pla?ilni pogoji

Transakcija se nanaša na specifikacije pla?ilnih pogojev

RCKE

Vnos/vpis ponovne prezentacije ?eka

Transakcija se nanaša na pla?ilo, ki je povezano z vnosom/vpisom ponovne prezentacije ?eka

RCPT

Potrdilo o izvršenem pla?ilu

Transakcija se nanaša na izdajo potrdila o izvršenem pla?ilu

REFU

Povra?ilo denarnih sredstev

Transakcija pomeni povra?ilo denarnih sredstev

RENT

Najemnina

Transakcija je pla?ilo najemnine

STDY

Študij

Transakcija se nanaša na pla?ilo študija/šolnine

TELI

Telefonsko iniciirana transakcija

Transakcija se nanaša na pla?ilo, iniciirano po telefonu

WEBI

Internetno iniciirana transakcija

Transakcija se nanaša na pla?ilo, iniciirano po internetu

ANNI

Anuiteta

Poravnava anuitete v zvezi s kreditom, zavarovanjem, naložbami itd.

CMDT

Prenos blaga

Transakcija se nanaša na pla?ilo blaga

DERI

Derivativi

Transakcija se nanaša na derivative

DIVD

Dividenda

Transakcija je pla?ilo dividend

FREX

Devizno poslovanje

Transakcija se nanaša na devizno poslovanje

HEDG

Zaš?ita pred tveganji

Transakcija se nanaša na poslovanje v zvezi z zaš?ito pred tveganji

PRME

Plemenite kovine

Transakcija se nanaša na poslovanje s plemenitimi kovinami

SAVG

Var?evanje

Prenos na var?evalni/pokojninski ra?un

SECU

Vrednostni papirji

Transakcija pomeni pla?ilo vrednostnih papirjev

TREA

Zakladniško pla?ilo

Transakcija se nanaša na zakladniško poslovanje

ANTS

Storitve anestezije

Transakcija je pla?ilo za storitve anestezije

CVCF

Pripomo?ki za okrevajo?e

Transakcija je pla?ilo za pripomo?ke za okrevajo?e

DMEQ

Medicinska oprema

Transakcija je pla?ilo za nabavo trajne medicinske opreme

DNTS

Zobozdravstvene storitve

Transakcija je pla?ilo za zobozdravstvene storitve

HLTC

Zdravstvena oskrba na domu

Transakcija je pla?ilo za zdravstveno oskrbo na domu

HLTI

Zdravstveno zavarovanje

Transakcija je pla?ilo za zdravstveno zavarovanje

HSPC

Bolnišni?na oskrba

transakcija je pla?ilo za oskrbo v bolnici

ICRF

Prva/nujna pomo?

Transakcija je pla?ilo za oskrbo ob prvi/nujni pomo?i

LTCF

Dolgotrajna bolnišni?na oskrba

Transakcija je pla?ilo za dolgotrajno oskrbo v bolnici

MDCS

Zdravstvene storitve

Transakcija je pla?ilo za zdravstvene storitve

VIEW

Oskrba vida

Transakcija je pla?ilo za oskrbo vida

ALMY

Preživnina

Transakcija je pla?ilo preživnine

BECH

Otroški dodatek

Transakcija je pla?ilo za pomo? staršem/skrbnikom pri vzdrževanju otroka

BENE

Podpora za nezaposlene/invalide

Transakcija se nanaša na izpla?ilo osebi, ki ni zaposlena oz. je invalidna

BONU

Bonus pla?ilo

Transakcija je pla?ilo bonusa

COMM

Pla?ilo provizije

Transakcija je pla?ilo provizije

CSLP

Pla?ilo socialnega posojila banki

Transakcija pomeni pla?ilo družbe banki za financiranje socialnih posojil uslužbencem

GVEA

Avstrijski vladni uslužbenci kategorije A

Transakcija pomeni pla?ilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije A

GVEB

Avstrijski vladni uslužbenci kategorije B

Transakcija pomeni pla?ilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije B

GVEC

Avstrijski vladni uslužbenci kategorije C

Transakcija pomeni pla?ilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije C

GVED

Avstrijski vladni uslužbenci kategorije D

Transakcija pomeni pla?ilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije D

PAYR

Pla?ina lista

Transakcija se nanaša na izpla?ilo po pla?ilni listi

PENS

Pokojnina

Transakcija je izpla?ilo pokojnin

PRCP

Pla?ilo izdatkov

Transakcija se nanaša na pla?ilo izdatkov

SALA

Pla?e

Transakcija je izpla?ilo pla?

SSBE

Socialna podpora

Transakcija je podpora za socialno varnost, to je pla?ilo s strani države za pomo? posameznikom

ESTX

Davek na nepremi?nine

Transakcija se nanaša na pla?ilo davka na nepremi?nine

HSTX

Stanovanjski davek

Transakcija se nanaša na pla?ilo stanovanjskega davka

INTX

Davek na dobi?ek

Transakcija se nanaša na pla?ilo davka na dobi?ek

NITX

Davek na ?isti dobi?ek

Transakcija se nanaša na pla?ilo davka na ?isti dobi?ek

TAXS

Pla?ilo davkov

Transakcija je pla?ilo davkov

VATX

Pla?ilo davka na dodano vrednost

Transakcija je pla?ilo davka na dodano vrednost

WHLD

Davek po odbitku

Transakcija se nanaša na pla?ilo davka po odbitku

AIRB

Aerotransport

Transakcija je pla?ilo za posle povezane z zra?nim transportom

BUSB

Avtobusni transport

Transakcija je pla?ilo za posle povezane z avtobusnim transportom

FERB

Trajekt

Transakcija je pla?ilo za prevoz s trajektom

RLWY

Železnica

Transakcija je pla?ilo za prevoz po železnici

CBTV

Ra?un za kabelsko TV

Transakcija se nanaša na pla?ilo ra?una za kabelsko TV

ELEC

Ra?un za elektriko

Transakcija se nanaša na pla?ilo ra?una za elektriko

ENRG

Energetika

Transakcija se nanaša na pla?ilo energetike

GASB

Ra?un za plin

Transakcija se nanaša na pla?ilo ra?una za plin

NWCH

Omrežnina

Transakcija se nanaša na pla?ilo omrežnine

NWCM

Mrežna povezava

Transakcija se nanaša na pla?ilo mrežne povezave

OTLC

Drugi ra?uni-telekomunikacije

Transakcija se nanaša na pla?ilo drugih ra?unov v zvezi s telekomunikacijami

PHON

Ra?un za telefon

Transakcija se nanaša na pla?ilo telefonskega ra?una

WTER

Ra?un za vodo/vodarina

Transakcija se nanaša na pla?ilo vodarine

ZadnjiÄŤ posodobljeno Sreda, 21 September 2011 13:20