Napaka
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
Domov Novice
Novice
PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:04

Prodaja ali najem

Lastnik stavbe ali posameznega dela bo kaznovan z globo 300 EUR, c?e pri prodaji stavbe ali posameznega dela kupcu ali najemniku ne bo predloz?il energetske izkaznice (VELJA OD 23.3.2015).

Oglaevanje

Z globo 250 EUR se za prekrs?ek kaznuje lastnika stavbe ali posameznega dela, c?e pri prodajanju in oddajanju v najem ne zagotovi, da se pri oglas?evanju navedejo energijski kazalniki (VELJA OD 1.1.2015).

Namestitev energetske izkaznice na vidno mesto pri javnih stavbah

  • Z globo v vis?ini 1.000 do 10.000 EUR se kaznuje pravna oseba, c?e ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto, kot je to predvideno za izbrane javne stavbe velikosti nad 500 m (in po 9. juniju 2015 nad 250 m), globa v vis?ini od 100 do 500 EUR je predvidena tudi za odgovorno osebo.
  • Z globo v vis?ini 1.000 EUR se za prekrs?ek kaznuje upravljavca stavbe ali posameznega dela stavbe, c?e v zgoraj omenjenih primerih javnih stavb ne namesti veljavne energetske izkaznice stavbe na vidno mesto.
Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:08
 
PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:01

Direktiva o energetski u?inkovitosti stavb EPBD 2002/91/EC in predvsem prenovljena direktiva EPBD 2010/31/EU, ki e bistveno zaostruje nekatere zahteve, omejujeta rabo energije v stavbah. Obe direktivi predvidevata omejevanje rabe na ravni celotne stavbe, ki poleg ovoja stavbe vklju?uje tudi posamezne tehni?ne sisteme v stavbah:

  • prezra?evanje,
  • ogrevanje,
  • klimatizacijo,
  • hlajenje,
  • pripravo tople vode in
  • razsvetljavo.

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:03
Več ...
 
Veljavnost energetskih izkaznic PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 17:58

?e se po izdaji energetska u?inkovitost stavbe ne spremeni, je veljavnost energetske izkaznice z zakonom predpisana na 10 let. Stavba oz. del stavbe ne more imeti hkrati ve? veljavnih energetskih izkaznic.

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:01
Več ...
 
Nov pravilnik o izdelavi energetskih izkaznic PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Nedelja, 15 Februar 2015 00:00

Z dnem 20.12.2014 je stopil v veljajo nov Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki med drugim dolo?a tudi postopek doloc?itve energijskih kazalnikov za izdelavo rac?unske energetske izkaznice za stanovanje ali drug posamezni del v stavbi s skupnim ogrevalnim sistemom.

Anomalija, ki se je v praksi najve?krat pojavljala, je tako reena. Lastniki stanovanj v blokih oz. ve?stanovanjksih stavbah bodo tako lahko pridobili energetsko izkaznico brez nepotrebnega pregovarjanja ostalih (so)lastnikov in upravnika. Obenem bodo energijski kazalniki na energetski izkaznici v veliki ve?ini primerov tudi natan?neji, saj se s stali?a gradbene fizike celotne stavbe precej razlikujejo od posameznega stanovanja, kateri je predmet nakupa ali najema.

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 17:53
 
Odslej vrednostnice za osebno dopolnilno delo PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Sreda, 07 Januar 2015 14:35

Vir: AJPES, januar 2015

S 01.01. 2015 je v celoti zaivel zakon o prepre?evanju dela in zaposlovanja na ?rno. Veljati bo namre? za?el tudi sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo. Vlada eli z vrednotnicami zmanjati obseg sive ekonomije, saj se prav dela, ki sodijo pod osebna dopolnilna dela, najpogosteje opravljajo na ?rno. Po novem se bo tako moral vsakdo, ki bo elel opravljati osebno dopolnilno delo, priglasiti na Agenciji za javnopravne evidence in storitve, in sicer prek njene spletne strani ali fizi?no na upravni enoti.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 07 Januar 2015 14:38
Več ...
 
«ZačetekPrejšnja12345678910NaslednjaKonec»

Stran 2 od 24