Napaka
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
Domov Novice
Novice
PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Torek, 08 Maj 2012 13:31

Avtor: Sabina Dimnik, Data d.o.o.

Vsi poslovni subjekti (podjetja, podjetniki, drutva, zavodi itd.) morajo po zaklju?ku poslovnega leta poskrbeti za arhiviranje podatkov skladno z veljavno zakonodajo. Da po oddaji letnih poro?il preteklega leta ne pozabite, vam v nadaljevanju posredujemo informacije o predpisanih obdobjih in na?inih arhiviranja tako poslovne dokumentacije kot poslovnih knjig.

Na?in shranjevanja je lahko v papirni-pisni ali elektronski obliki, vsekakor pa morate v nekem trenutku (npr. inpeciranja) posredovati oz. zagotoviti verodostojne listine oz. izpise. Obdobja so razli?na za razli?ne namene.

Zadnjič posodobljeno Torek, 08 Maj 2012 13:48
Več ...
 
Pozor, Google bo kaznoval preve? iskalno optimizirane strani PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Torek, 27 Marec 2012 13:20

Vir: DNE Tehno, 19.3.2012

Na Googlovem iskalniku naj bi v kratkem prilo do nekaj sprememb. Google naj bi postopoma postal vse bolj semanti?en. A to ne bo edina sprememba. Googlov inenir Matt Cutts je povedal, da bodo po novem kaznovali za iskalnike preve? optimizirane spletne strani. "elimo, da GoogleBot postane pametneji, da bo omogo?al e bolj relevantne zadetke. Pri tem pa upotevamo tudi tiste, ki poskuajo zlorabljati nae algoritme, kot na primer s preve? klju?nimi besedami ali z nenormalno velikim tevilom medsebojnih povezav," je pojasnil.

Zadnjič posodobljeno Torek, 27 Marec 2012 13:24
Več ...
 
PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Torek, 20 Marec 2012 14:37

Vir: Pojasnilo DURS, t. 4251-459/2012, 13. 3. 2012

V Uradnem listu RS, t. 18/2012 z dne 9. 3. 2012 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o dolo?itvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2012 dalje dolo?a nove zneske pavalnih prispevkov za zavarovance po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-1.

Zadnjič posodobljeno Torek, 20 Marec 2012 14:39
Več ...
 
PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Sreda, 22 Februar 2012 10:27

Vir: Pojasnilo DURS, t. 4212-4452/2011, 12. 1. 2012

DURS skupaj z Ministrstvom za finance je dne 12.01.2012 objavil pojasnilo, s katerim je stroke, ki smo jih do sedaj lahko proporcionalno delili med gospodinjstvo in podjetje (elektrika, voda, ogrevanje, internet,...), ozna?il za dav?no nepriznane odhodke, kar posledi?no pomeni, da teh strokov ne moremo ve? upotevati kot dav?no priznane odhodke.

Sicer se e odvijajo aktivnosti (s strani OZS in ZRFR) za prepoznanje in priznavanje dolo?enih strokov, ki so nujno potrebni za opravljanje dejavnosti. Vendar dokler DURS ne bo objavil sprememb, velja njihovo pojasnilo z dne 12.01.2012, ki je stopilo v veljavo z dnem objave.

Predlagamo vam, da pri dobaviteljih (mobilni telefon, internet,...),s katerimi imate dejanske stroke pri opravljanju svoje dejavnosti spremenite naro?niko razmerje na va s.p.

Podrobno pojasnilo DURSA si lahko preberete v nadaljevanju.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 22 Februar 2012 10:31
Več ...
 
Omogo?en vpogled v podatke za odmero dohodnine PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Petek, 20 Januar 2012 12:54

Vir: DURS

DURS izpla?evalce dohodkov obve?a, da so podatki za odmero dohodnine, ki jih je dav?na uprava pripravila na podlagi obra?unov dav?nega odtegljaja, objavljeni na portalu eDavki. Vpogled je moen od 17.1.2012 do 31.1.2012. Objavljeni podatki na eDavkih so namenjeni le izpla?evalcem dohodkov za primerjavo podatkov iz predloenih iREK obrazcev in pripravljenimi obvestili prejemnikom dohodkov (Povzetek obra?una dohodkov, izpla?anih v obdobju od 1.1. do 31. 12. 2011), ki jih morajo izpla?evalci dohodkov izro?iti prejemnikom dohodka najpozneje do 31. 1. 2012. Do svojih podatkov lahko izpla?evalci dostopajo z digitalnim potrdilom. Izpla?evalci dohodka naj objavljene podatke primerjajo s podatki, ki so jih dav?ni upravi predloil na iREK obrazcih. ?e ugotovijo, da slednji niso pravilni, naj dav?ni upravi ?im prej (najpozneje do 31.1.2012) predloijo manjkajo?e REK obrazce oziroma popravke e vloenih REK obrazcev.Za odmerno leto 2011 je dav?na uprava za sestavo informativnih izra?unov dohodnine na letni ravni e drugo leto zapovrstjo uporabila podatke o dohodkih iz obra?unov dav?nega odtegljaja, ki so jih dav?nemu organu predloili izpla?evalci individualno po dav?nih zavezancih fizi?nih osebah (podatki iz iREK obrazcev).

Zadnjič posodobljeno Petek, 20 Januar 2012 12:56
Več ...
 
«ZačetekPrejšnja12345678910NaslednjaKonec»

Stran 8 od 24