Napaka
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
Domov Novice
Novice
Regres za letni dopust - zasebni sektor PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 10 Junij 2013 13:24

Viino regresa za letni dopust dolo?a Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi pla? za leto 2007 in na?inu usklajevanja pla?, povra?ilu strokov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPI), Uradni list RS 62/2008, 20.6.2008.

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 10 Junij 2013 13:32
Več ...
 
Seznam nepla?nikov davkov PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Sreda, 08 Maj 2013 12:52

Vir: CURS

V skladu z 20. ?lenom Zakona o dav?nem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, t. 13/11-UPB4, 32/12, 94/12) bo Carinska uprava RS enkrat mese?no, najkasneje do 10. v mesecu, pripravila seznam zavezancev za davek, ki imajo zapadle, nepla?ane dav?ne obveznosti (v nadaljnjem besedilu: seznam nepla?nikov).

Zadnjič posodobljeno Sreda, 08 Maj 2013 12:58
Več ...
 
Spremembe pri pla?evanju prispevkov delodajalca za zaposlitve od 12.4.2013 dalje PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Sreda, 08 Maj 2013 10:22

Vir: DURS

V Uradnem listu RS, t. 21 z dne 13. 3. 2013, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD-A), ki v 39. ?lenu dolo?a posebno ureditev pla?evanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti. Ta dolo?ba za?ne veljati 30. dan po objavi zakona, torej 12. 4. 2013 in se nanaa na delovna razmerja, sklenjena od uveljavitve ZUTD-A dalje, na pogodbe o zaposlitvi sklenjene pred uveljavitvijo ZUTD-A pa nima vpliva. Navedeno pomeni, da se pri izpla?ilu dohodkov iz delovnega razmerja od 12. 4. 2013 dalje, za obra?un in pla?ilo prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti, uporablja dolo?ba 39. ?lena ZUTD-A.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 08 Maj 2013 10:25
Več ...
 
Prispevki za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja od 1.1.2013 PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Četrtek, 10 Januar 2013 09:51

Vir: DURS

DURS je na spletni strani objavil splono pojasnilo glede prispevkov za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja, ki velja od 1.1.2013.

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 10 Januar 2013 09:53
Več ...
 
Klju?ne novosti Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Četrtek, 10 Januar 2013 09:47

Vir: Uradni list RS, t. 94/12, 10. 12. 2012

V Uradnem listu RS, t. 94/12 je bil dne 10. 12. 2012 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: novela ZDoh-2L), ki je za?el veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za dav?na leta, ki se za?nejo od vklju?no 1. januarja 2013.

Bistvene novosti, ki jih prinaa novela ZDoh-2-L so:

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 10 Januar 2013 09:50
Več ...
 
«ZačetekPrejšnja12345678910NaslednjaKonec»

Stran 4 od 24