Domov Novice
Novice
Merjena izkaznica PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:22

 

Merjeni postopek izdelave je namenjen obstoječim (starejše od 1 leta) ne-stanovanjskim stavbam, kot so:

 • zdravstveni domovi,
 • šole,
 • poslovne stavbe,
 • stavbe za kulturo ipd.

 

Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico se določijo na podlagi:

 • izmerjenih vrednosti porabe energije, za obdobje zadnjih treh zaključenih koledarskih let pred letom izdelave energetske izkaznice in
 • enostavnega energetskega pregleda stavbe.

 

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:26
Več ...
 
Računska izkaznica PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:17

Računski postopek za izdelavo energetske izkaznice se uporablja za vse novogradnje, celovite obnove objektov in obstoječe stanovanjske stavbe, ki so namenjene za prodajo ali najem. Energijski kazalci o rabi energije se izračunajo po standardu SIST EN ISO 13790 in na podlagi potrebnih nacionalnih robnih pogojev. Predvideno je ugotavljanje dejanske rabe energije iz triletnega povprečja po standardu SIST EN 15206.

 

Metodologija računa omogoča določitev potrebne toplote za ogrevanje in hlajenje in dovedene energije za njegovo delovanje, ki zajema:

 • ogrevanje in hlajenje,
 • pripravo tople vode,
 • energijo sistema za prezračevanje in
 • razsvetljavo v objektu.

 

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:22
Več ...
 
Energijski razredi PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:12

Razredi energetske učinkovitosti so med seboj glede na EU-27 zelo različno določeni, enako velja za robne pogoje računa, tako da neposredna primerljivost razredov in energijskih indikatorjev med državami znotraj EU ni mogoča.

 

Energijski razredi ali energijski kazalniki (Qnh / Au) v Sloveniji so:

 • razred A1: od 0 do 10 kWh/m2a
 • razred A2: od 10 do 15 kWh/m2a
 • razred B1: od 15 do 25 kWh/m2a
 • razred B2: od 25 do 35 kWh/m2a
 • razred C: od 35 do 60 kWh/m2a
 • razred D: od 60 do 105 kWh/m2a
 • razred E: od 105 do 150 kWh/m2a
 • razred F: od 150 do 210 kWh/m2a
 • razred G: od 210 do 300 in več kWh/m2a

Razreda A in B se pripisujeta pasivnim oz. skoraj nič-energijskim stavbam. Nizko-energijske hiše se gibljejo v mejah od 15 do 35 kWh/m2a.

Energetski razredi

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:15
 
Energetska izkaznica - izvzete stavbe PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:11

Stavbe, ki ne potrebujejo energetske izkaznice, so:

 • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
 • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene in verske dejavnosti; stavbe za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo; enostavni in nezahtevni objekti ter
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m².

 

Izjeme pri najemu stanovanjskih stavbe, ki se oddajajo v najem:

 • Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje pri podaljšanju obstoječe najemne pogodbe, kar se dokazuje s prijavo stalnega ali začasnega bivališča pred najemom.
 • Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje, če sklene najemno pogodbo za obdobje manjše od 1 leta.

 

Izjeme pri gradnji, ki ni namenjena za prodajo ali oddajo v najem:

 • Za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s področja graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem, se šteje, da je obveznost glede izdelave energetske izkaznice izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe. Torej, energetska izkaznica stavbe je obvezna le pri gradnji za trg (prodaja ali najem). Pri ostalih novogradnjah namesto izkaznice zadošča izkaz energijskih lastnosti stavbe po PURES. Ta izkaz, ki ustreza izvedenemu stanju, bi se moral po ZGO nahajati v dokazilu o zanesljivosti stavbe.
Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:16
 
Osnovne informacije o energetskih izkaznicah PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:08

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Izdelati jo je treba ob izgradnji nove stavbe ter ob prodaji ali oddaji v najem obstoječih stavb. Njen osnovni namen je podajanje informacije o porabi energije v stavbi. Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID) in mora pri novogradnjah izkazovati skladnost z minimalnimi zahtevami pravilnika PURES.

 

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:15
Več ...
 
«ZačetekPrejšnja12345678910NaslednjaKonec»

Stran 1 od 24